zahradní a krajinářská tvorba


Odborné konzultace

Nabízím odborné poradenství v oblasti zahradní architektury a zahradnictví.

Zajímá vás:

Jak upravit vaši zahradu? Jak pojmout rekonstrukci? Jak vylepšit současný vzhled a funkčnost zahrady? Jak na nové výsadby? Jak rozvrhnout umístění prvků? Kam situovat okrasnou, odpočinkovou, užitkovou část? Jak na úpravu výsadeb? Které rostliny ořezat, odstranit nebo naopak jim dopřát dominantní význam? Jakým způsobem provést ořez konkrétního druhu rostliny? Jak pečovat o konkrétní rostlinu? Jak kombinovat jednotlivé druhy a kultivary rostlin?  Jaké rostliny lze využít pro "jedlý les"? Jaké jsou základní zásady pro vytvoření pěkné, funkční zahrady? Jak minimalizovat požadavky na údržbu zahrady? Jak mohu příznivě ovlivnit, založit či upravit zahradu v souladu s místem, prouděním životní energie, se sebou samým?

Tyto a podobné otázky můžeme řešit v rámci odborné konzultace.

Konzultace poskytujeme na pracovišti v zahradnictví Kunín na adrese Kunín 276, 742 53 Kunín nebo přímo na vaší zahradě či jiném dohodnutém místě. Je třeba předem se objednat na tel.604 251 689 a domluvit termín.

 

PORADNA v Kuníně:

Cena 500 Kč/h

Mám přístup na katastrální mapy i ortofoto snímky. Dle charakteru dotazu je nutné přinést vhodné podklady - fotografie (pro celkové řešení zahrady fotografie prostoru, pro dotazy ohledně rostlin detailnější fotografie či obrázky), pro určení rostliny výhon/větvičku nejlépe s listy (samotný list nestačí).

 

KONZULTACE na místě / vaší zahradě

Cena 1000 Kč za první hodinu (v ceně je obsaženo cestovné do vzdálenosti 50km), každá další hodina 500Kč/h.

Tyto konzultace jsou určeny k řešení otázek a problémů, které svým charakterem vyžadují účast přímo na místě (např.kompletní úprava zahrady nebo zásadní rekonstrukce prostoru, ukázka ořezu a výběr dřevin k odstranění či ponechání při úpravě "přerostlých zahuštěných výsadeb" apod.). Jsou určeny také těm, kteří se z různých důvodů nemohou dostavit do poradny.

 

AUTORSKÝ DOZOR probíhá na místě realizace.

Cena 500 Kč/h včetně dopravy.

Jde o dozorování, kontrolu dodržení projektu, zodpovězení a upřesnění případných nejasností nebo rady týkající se možnosti změn (např.záměny druhu či kultivaru rostlin, záměny materiálu,..) při realizaci mnou navržených sadových úprav, ať už jste na realizaci své zahrady vybrali odbornou firmu na základě výběrového řízení nebo si realizaci zajišťujete svépomocí. Pokud realizaci navržené zahrady provádí ing.Jaroslav Kubálek www.zahradnisluzba.cz , poskytuji autorský dozor pro investora zdarma.