zahradní a krajinářská tvorba


Reference

  

            Ing. Olga Kubálková

ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ TVORBA

 

Mou hlavní projektantskou činností jsou návrhy rodinných zahrad. Rodinné zahrady, které jsem navrhovala a u některých se podílela na realizaci, můžete najít především v Moravskoslezském kraji, Zlínském a Olomouckém kraji.

Zde uvádím reference z veřejných zakázek. 

REFERENCE  rok 2017

správce městské zeleně - návrhy výsadeb ve veřejné zeleni Nového Jičína v rámci HPP, podnikatelská činnost výrazně omezena

REFERENCE  rok 2016

s ohledem na mé pracovní vytížení jako správce zeleně jsem v rámci své podnikatelské činnosti předala pár dobrých rad a zkušeností lidem, kteří si upravují své rodinné zahrady a zpracovala jsem několik návrhů rodinných zahrad, spolupracovala jsem s rodinným centrem Provázek (Proficio, z.s.). Veřejné zakázky žádné.

V rámci práce na odboru životního prostředí jsme spolu s TSM Nového Jičína vysadili dle mých návrhů nové stromy do městské zeleně, upravili kruhové křižovatky na průtahu městem a občané se mohou těšit na jarní cibuloviny vysazené v silničních ostrůvcích a parcích. Podařilo se zachránit pár stromů před neodůvodněným kácením. Prosazuji nepoužívání herbicidů ve městě a nesolení chodníků v zimě v parcích.

 

REFERENCE  rok 2015

protože od ledna 2015 pracuji jako správce zeleně na odboru životního prostředí v Novém Jičíně, donutilo mě to omezit podnikatelské aktivity. Pokračuji v konzultacích, seminářích a návrzích rodinných zahrad, z veřejných zakázek jsem zpracovala

. Studii k akci Přírodní výuková zahrada pro žáky se zdravotním postižením (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, p.o.)

. Návrh osazovacího plánu pro akci zahrada MŠ Dlouhá v Novém Jičíně (ing.arch.Tomáš Kudělka)

 

REFERENCE  rok 2014

Veřejné zakázky – veřejné a a vyhrazené plochy zeleně 

. Projektová dokumentace pro provedení stavby - akce: "Regenerace panelového sídliště Riegrova Novém Jičíně - zeleň a mobiliář"

. Návrh úpravy vstupu u objektu firmy - Jiráskova 2 v Novém Jičíně

 

REFERENCE  rok 2013

Veřejné zakázky – veřejné a a vyhrazené plochy zeleně 

. Návrh úpravy MŠ v Mořkově

. Návrh sadových úprav v rámci rekonstrukce ZŠ Dlouhá v Novém Jičíně

. Návrh úprav areálu Nízkoprahového zařízení v Odrách

. PD sadových úprav a mobiliáře - úprava u DPS Pod Lipami v Novém Jičíně - prvky pro seniory

. Inventarizace dřevin, příprava podkladů pro kácení a návrh náhradní výsadby pro akci Cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice

. Zahrada v přírodním stylu při MŠ v Hrabyni

 

REFERENCE  rok 2012

Veřejné zakázky – veřejné a a vyhrazené plochy zeleně 

. Posouzení dřevin a návrh výsadby v areálu MŠ Beruška v NJ

. Mapování v terénu pro pasport zeleně města Nový Jičín

. PD pro akci "Úpravy parčíku Polikliniky AGEL" v NJ u Tonaku

. Revitalizace zahrady MŠ Beskydská v Žilině u NJ  "Zahrada dobrodružství"

. Návrh obnovy zeleně v areálu tábora u Sv.Kateřiny ve Štramberku

. PD pro akci "Regenerace sídliště ul.Dvořákova" v NJ

. Návrh úpravy zeleně na ul.Máchova v NJ

. Revitalizace zahrady MŠ Máchova v NJ  "Zahrada na dosah i na dotek"

 

REFERENCE  rok 2011

Veřejné zakázky – veřejné a a vyhrazené plochy zeleně

. Návrh sadových úprav areálu firmy KARAT v Přerově

. Projektová dokumentace pro akci "Park u Domu seniorů" v Horní Suché

. PD pro akci "IPRM sídliště Dlouhá, etapa ulice Vančurova - zeleň" v NJ

. Prováděcí dokumentace pro Revitalizace mateřských škol v NJ

. Návrh a realizace sadových úprav areálu firmy ATS v Novém Jičíně

. Zpracování Technologie minimální údržby prvků zeleně pro Nový Jičín

. PD pro akci "Regenerace panelového sídliště Bezručova - zeleň, mobiliář" v NJ

 

REFERENCE  rok 2010

Veřejné zakázky – veřejné a a vyhrazené plochy zeleně

. Inventarizace dřevin a návrh výsadeb pro akci "Stezka Čerťák" v Novém Jičíně

. Projektová dokumentace pro akci "Hrušov - úprava hřiště" v Ostravě

. Projektová dokumentace pro akci "Vybudování parku u Dělnického domu v Odrách"

. Návrh ideového a výtvarného řešení úpravy kruhových křižovatek v Novém Jičíně

. Inventarizace dřevin v areálu domova důchodců v Července

. Inventarizace dřevin na koupališti v Litovli

. Projektová dokumentace pro úpravu okolí DPS Pod Lipami v Novém Jičíně

. Návrh výsadby zeleně pro akci "Parkoviště Máchova" v Novém Jičíně

. Zakreslení a zhodnocení stávajícího stavu zeleně a zpracování podkladů pro projekt sadových úprav v obci Klenovice na Hané

. Projektová dokumentace pro úpravu zeleně před ZŠ Jubilejní v Novém Jičíně

. Zpracování podkladů pro projekt v obci Štěpánov

. Pořízení dat v terénu - inventarizace dřevin - pro pasport zeleně v Novém Jičíně

 

Soukromé  zakázky

. Rodinná zahrada v Ratiboři

. Studie úpravy zahrady u historického objektu v Šilheřovicích

. Inventarizace, ocenění stromů a zhotovení návrhu zahrady v Krnově

. Návrh úpravy a výsadeb u secesní vily v Lipníku nad Bečvou

. Rodinná zahrada ve Vítovce u Oder

a další

 

REFERENCE  rok 2009

Veřejné zakázky – veřejné a a vyhrazené plochy zeleně

·        Dendrologický průzkum a inventarizace dřevin včetně zajištění geodetického zaměření v Heřmanicích (Ostrava) jako podklady pro urbanistické řešení

·        Zhodnocení zeleně v MŠ Sady,Revoluční v Novém Jičíně a zpracování studie Revitalizace zahrady MŠ M.Montessori, Revoluční

·        Projektová dokumentace Dětské hřiště Slezská Ostrava

·        Zhodnocení zeleně v MŠ Trojlístek, Komenského v Novém Jičíně a zpracování studie Revitalizace zahrady

·        Zhodnocení zeleně v MŠ Máj, K.Čapka v Novém Jičíně a zpracování  studie Revitalizace zahrady

·        Návrh úpravy zahrady mateřské školy v Loučce u Nového Jičína

·        Projektová dokumentace pro ÚR Úprava prostoru u lezecké věže v Ostravě-Vítkovicích

·        PD Herní prvky a mobiliář ve farní zahradě, Frýdlant nad Ostravicí

·        Ozelenění areálu firmy FANA,s.r.o v Zašové

·        PD pro akci Úprava a vybavení farní zahrady Kravaře

·        PD pro akci Úprava přístupových cest a zahrady SVČ Fokus Nový Jičín

 

Soukromé  zakázky

·        Rodinná zahrada v Odrách, Novém Jičíně, Bílovci, Kopřivnici, Štramberku, Hostašovicích, Skaličce, Straníku, Vsetíně, Poličné, Zašové, Vlčnově

·        Osazovací plány a návrhy úprav drobných ploch na soukromých zahradách