zahradní a krajinářská tvorba


Projekt zahrady

Jde o kompletní projekt odpovídající rozsahem dokumentaci pro provádění stavby. Projekt je připraven pro uskutečnění poptávkového či výběrového řízení. Součástí je položkový rozpočet. Samozřejmě výkresová část, průvodní / technická zpráva včetně popisu doporučené údržby, seznam rostlin.

Nabízíme zpracování projektu sadových úprav zahrady – založení nové zahrady i rekonstrukce stávající. Navrhujeme nejen celé zahrady, ale i jednotlivé části (předzahrádky, střešní zahrady, odclonění nežádoucího pohledu). Projekt řeší kromě celkového uspořádání a osázení také terénní úpravy, jezírka, pergoly, zpevněné plochy, případně závlahu.

Jak probíhá zpracování?

  1. Osobní kontakt a schůzka na místě – zeptáme se na vaše představy, požadavky, vyžádáme si podklady.
  2. Zpracování podkladů. Návrh variant tzv. „rozvržení“, což je rozmístění prvků v půdorysu (kde budou záhony, stromy, trávník, zídky, cesty, relaxační, užitková část…)
  3. Konzultace. Vyberete jednu z předložených variant. Máte-li oblíbené nebo už nakoupené rostliny, napíšeme si jejich seznam.
  4. Rozpracování vybrané varianty. Zpracování osazovacího plánu. Zakreslení pohledů na významné záhony. Zpracování technických detailů stavebních prvků (jezírka, pergoly, cesty,..)
  5. Konzultace. Předložíme osazovací plán a pohledy ve formě náčrtu. Představíme jednotlivé rostliny doporučené na vaši zahradu. Zeptáme se na požadovanou výsadbovou velikost rostlin a upřesníme si použité materiály (dřevo, mulč, dlažby, kámen,..)
  6. Po vašem souhlasu a případných změnách zpracujeme projekt do konečné fáze včetně rozpočtu.
  7. Odevzdání projektu

CENA za projekt

Na zpracování projektu tohoto rozsahu potřebuji často i využití služeb jiných odborníků (stavební architekt, statik, geodet, technik pro závlahu). Obsahuje odborné práce výše uvedeného rozsahu, 5x osobní setkání/konzultace - max.10h, dopravu. Další služby a požadavky budou řešeny individuálně dohodou - lze např.požadovat přednostní zpracování, zaměření se na feng-shui, více konzultačních hodin apod.

Cena vaší zakázky bude stanovena na první schůzce na místě dle konkrétní situace, požadavků, velikosti zahrady.