zahradní a krajinářská tvorba


Veřejné zakázky

Jde o tvorbu projektů pro akce a úpravy na veřejných a vyhrazených prostranstvích, které slouží širšímu okruhu obyvatel. Investory jsou veřejné instituce, úřady, města, obce, veřejné subjekty, příspěvkové organizace, ale také soukromé subjekty, firmy apod.

Pro veřejné zakázky platí plno závazných právních předpisů a projektová dokumentace je zpracovávána v souladu s platnou legislativou, např. stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v posledním platném znění a souvisejícími vyhláškami, zvláště vyhláškou č. 499/2006 o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 62/2013.

Cena je stanovována /navrhována individuálně podle požadavků zadavatele pro konkrétní zakázku.

Důležitý je požadovaný rozsah / stupeň projektové dokumentace, velikost řešeného území, místo plnění, požadovaná součinnost při jednáních, požadavek na autorský dozor apod.

S OHLEDEM NA SVÉ PRACOVNÍ ZAMĚŘENÍ V ROCE 2015 JSEM SE ROZHODLA PŘECHODNĚ NEUCHÁZET O VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.