Návrh zahrady

Nabízím zpracování návrhu rodinné zahrady

Pro úspěšnou úpravu rodinné zahrady je potřebná příprava - vize, konkretizace, časový a finanční plán.

Nabízíme zpracování návrhu zahrady v rozsahu studie.

Návrh zahrady - studie je méně obsáhlá varianta projektu (prováděcí dokumentace) zahrady. Obsahuje základní výkresy a informace, na základě kterých je možno zahradu realizovat. Jsou to 2 až 3 varianty rozvržení konzultované přes e-mail, půdorys řešení (v měřítku dle velikosti řešeného území 1:100-1:250), osazovací plán (měřítko dle potřeby), soupis rostlin, výměr a propočet nákladů na realizaci (=kvalifikovaný odhad ceny).

Základní půdorys je zpracován v programu sadovnická projekce, osazovací plány a případné pohledy jsou kresleny ručně, průvodní slovo v textovém editoru a tabulky v Excelu.

Lze se dohodnout na různém rozsahu zpracování návrhu, můžete požadovat služby navíc, ale také "pouze" návrh rekonstrukce nebo osazovací plán jednoho záhonu, cena dohodou.

Jak probíhá zpracování?
  1. Osobní kontakt a schůzka na místě - zeptáme se na vaše představy, požadavky, vyžádáme si podklady.
  2. Zpracování podkladů. Návrh variant tzv. "rozvržení", což je rozmístění prvků v půdorysu (kde budou záhony, stromy, trávník, zídky, cesty, relaxační, užitková část...).
  3. Konzultace e-mailem, v případě nutnosti osobní. Vyberete jednu z předložených variant. Máte-li oblíbené nebo už nakoupené rostliny, napíšeme si jejich seznam.
  4. Rozpracování vybrané varianty. Zpracování osazovacího plánu. Zakreslení pohledů na významné záhony.
  5. Konzultace. Předložíme osazovací plán a pohledy ve formě náčrtu. Představíme jednotlivé rostliny doporučené na vaši zahradu. Zeptáme se na požadovanou výsadbovou velikost rostlin a upřesníme si použité materiály (dřevo, mulč, dlažby, kámen,..).
  6. Po vašem souhlasu a případných změnách zpracujeme návrh do konečné fáze včetně propočtu nákladů.
  7. Odevzdání návrhu.


CENA za návrh - studii

Orientační cena za návrh části zahrady (např.předzahrádka, dvorek) nebo jednoznačně řešené jednoduché zahrady je od 9000 Kč, středně složité (běžná zahrada u RD) od 18 000 Kč. U zahrad plošně rozsáhlých nebo se zvláštními nároky na zpracování je cena dohodou. Jsou započteny odborné práce, 3x osobní setkání, konzultace - max.4h, doprava. Další služby a požadavky budou řešeny individuálně dohodou.

Cena vaší zakázky bude upřesněna na první schůzce na místě dle konkrétní situace, požadavků, velikosti zahrady


Perigon zahrady
Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!