Návrh zahrady

Nabízím zpracování návrhu rodinné zahrady

Pro úspěšnou úpravu rodinné zahrady je potřebná příprava - vize, konkretizace, časový a finanční plán.

Nabízíme zpracování návrhu zahrady v rozsahu studie.

Návrh zahrady - studie je méně obsáhlá varianta projektu (prováděcí dokumentace) zahrady. Obsahuje základní výkresy a informace, na základě kterých je možno zahradu realizovat. Jsou to 2 až 3 varianty rozvržení konzultované přes e-mail, půdorys řešení (v měřítku dle velikosti řešeného území 1:100-1:250), osazovací plán (měřítko dle potřeby), soupis rostlin, výměr a propočet nákladů na realizaci (=kvalifikovaný odhad ceny).

Základní půdorys je zpracován v programu sadovnická projekce, osazovací plány a případné pohledy jsou kresleny ručně, průvodní slovo v textovém editoru a tabulky v Excelu.

Lze se dohodnout na různém rozsahu zpracování návrhu, můžete požadovat služby navíc, ale také "pouze" návrh rekonstrukce nebo osazovací plán jednoho záhonu, cena dohodou.

Jak probíhá zpracování?
  1. Osobní kontakt a schůzka na místě - zeptáme se na vaše představy, požadavky, vyžádáme si podklady.
  2. Zpracování podkladů. Návrh variant tzv. "rozvržení", což je rozmístění prvků v půdorysu (kde budou záhony, stromy, trávník, zídky, cesty, relaxační, užitková část...).
  3. Konzultace e-mailem, v případě nutnosti osobní. Vyberete jednu z předložených variant. Máte-li oblíbené nebo už nakoupené rostliny, napíšeme si jejich seznam.
  4. Rozpracování vybrané varianty. Zpracování osazovacího plánu. Zakreslení pohledů na významné záhony.
  5. Konzultace. Předložíme osazovací plán a pohledy ve formě náčrtu. Představíme jednotlivé rostliny doporučené na vaši zahradu. Zeptáme se na požadovanou výsadbovou velikost rostlin a upřesníme si použité materiály (dřevo, mulč, dlažby, kámen,..).
  6. Po vašem souhlasu a případných změnách zpracujeme návrh do konečné fáze včetně propočtu nákladů.
  7. Odevzdání návrhu.


CENA za návrh - studii

Orientační cena za návrh části zahrady (např.předzahrádka, dvorek) nebo jednoznačně řešené jednoduché zahrady je od 6000 Kč, středně složité (běžná zahrada u RD) od 12 000 Kč. U zahrad plošně rozsáhlých nebo se zvláštními nároky na zpracování je cena dohodou. Jsou započteny odborné práce, 3x osobní setkání, konzultace - max.4h, doprava. Další služby a požadavky budou řešeny individuálně dohodou.

Cena vaší zakázky bude upřesněna na první schůzce na místě dle konkrétní situace, požadavků, velikosti zahrady